Giełda Elbląska S.A.

Nazwa i siedziba Spółki


Firma Spółki: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna
Adres: ul. Grunwaldzka 2; 82-300 Elbląg
KRS nr poz. rejestru 0000064518
NIP 578-10-01-243 REGON 170218299Telefon Prezesa Zarządu: /55/ 233 92 03
Fax: /55/ 233 93 61

E-mail: gielda@gielda.elblag.pl


Data rozpoczęcia działalności: 16 lipca 1994
Kapitał akcyjny: 12.995.500 zł

Historia powstania

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" jest spółką akcyjną zawiązaną w lipcu 1994 roku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Elzam" S.A. jako jednoosobowa Spółka.
W wyniku powiększenia kapitału akcyjnego z dniem 10 grudnia 1994 roku stała się spółką akcyjną wieloosobową, w której akcje posiadają zarówno podmioty fizyczne jak i prawne.

W 1994 roku spółka została włączona do ogólnopolskiego "Programu Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Giełd Rolnych" realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej.

W 1995 roku RSRH Giełda Elbląska została objęta pomocą Ministerstwa Rolnictwa, Gospodarki żywnościowej i Leśnictwa Niemiec, która obejmowała działania w dwóch płaszczyznach:

 • tworzenie infrastruktury organizacyjno-technicznej rynku hurtowego,
 • poprawą warunków zbytu dla producentów rolnych poprzez zorganizowana współpracę z rynkiem hurtowym - tworzenie grup producentów rolnych

Działalność

 • tworzenie, zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany jest obrót produktami rolno-spożywczymi oraz prowadzone pośrednictwo w handlu tymi produktami,
 • wynajem powierzchni i pomieszczeń dla prowadzenie działalności przez inne podmioty na terenie Giełdy Elbląskiej S.A.,
 • badanie rynku produktów rolnych i ogrodniczych,
 • doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzanie,
 • reklama
 • składowanie, magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • przeładunek towarów.

Giełda Elbląska S.A. to

 • odpowiednie warunki handlu

W chwili obecnej handlujący mają do dyspozycji ponad 150 pawilonów i powierzchni handlowych do handlu art. rolno-spożywczymi, nowoczesne zaplecze gastronomiczne i sanitarne, parkingi dla sprzedających i kupujących, oddział banku, sieć łączności telefonicznej, faksowej i internetowej oraz całodobową ochronę terenu

 • doskonałe miejsce dla inwestorów

Realizujemy indywidualne zapotrzebowanie klientów na pawilony i powierzchnie handlowe

Copyright © 2024 by Giełda Elbląska